Institut preventivní rehabilitace
Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy

Volejte

774 719 597


 

Pojišťovna

LTV - léčebný tělocvikHradí pojišťovna
Cena:
Označení:
30 minut
Přibližná doba trvání:

Popis služby

Léčebný tělocvik (dále jen LTV) vychází z kineziologického rozboru, který provádí fyzioterapeut na začátku terapie. Kineziologický rozbor zahrnuje vyšetření stoje, držení těla, vyšetření chůze, pohyblivosti páteře a kloubů, vyšetření zkrácených a oslabených svalů, dechového stereotypu, míru aktivace hlubokých svalů - tzv. hluboký stabilizační systém atd.

Na základě kineziologického rozboru sestaví fyzioterapeut léčebný plán a učí pacienta cviky jemu tzv. "ušité na míru". 

LTV zahrnuje např. :

  • cviky strečinkové - protahovací,
  • cviky mobilizační,
  • cviky dechové,
  • cviky posilovací,
  • cviky pro aktivaci a posílení hlubokého stabilizačního sytému - často využíváme různých pomůcek - např. gymnastické míče, overbally, balanční úseče a čočky, Flowin - kluzný systém, Bosu apod.,
  • cvičení na neurofyziologickém podkladě - jde o složitější a propracovanější koncepty, na které musí mít fyzioterapeut speciální kurzy - patří sem např. Vojtova metoda, Brugger koncept, metoda senzomotorické stimulace, metoda Schrotové, metoda R.Brunkow, SM systém a další.


Spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami, přijímáme poukázky i kartu Benefity

IPREA s r.o. Ovocný trh 14, 110 00 Praha 1

IČ 62417398, DIČ CZ62417398
Bankovní spojení: 7361355001/5500 Raiffeisenbank, a.s.
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32301.