Institut preventivní rehabilitace
Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy

Volejte

774 719 597


 

Pojišťovna

Elektroterapie, ultrazvuk.

Elektroterapie využívá léčebných účinků různých forem stejnosměrného proudu, střídavých proudů nízké, střední nebo vysoké frekvence s různě tvarovanými impulzy. Tyto proudy zlepšují prokrvení tkání, uvolňují nebo naopak posilují svaly.

Terapeutický ultrazvuk využívá mechanické vlnění, které při aplikaci na postiženou tkáň zlepšuje její prokrvení a výživu, podporuje tkáňovou difúzi, uvolňuje spasmy a snižuje bolest. Aplikuje se do místa bolesti nebo na příslušný míšní kořen. 

Hradí pojišťovna
Přibližná doba trvání: 5 minut
 

LTV - léčebný tělocvik

LTV = léčebná tělesná výchova neboli léčebný tělocvik

LTV je součástí fyzioterapie, indikuje ho lékař. LTV je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cílem LTV je zlepšení pohyblivosti, zmírnění obtíží a bolestí prostřednictvím cílených cviků, které zvolí fyzioterapeut na základě kineziologického rozboru pacientova pohybového aparátu.

Hradí pojišťovna
Přibližná doba trvání: 30 minut
 

Magnetoterapie

Tato fyzikální terapie využívá biologické účinky stacionárního (trvalého) nebo častěji pulzního (přerušovaného) magnetického pole na lidský organismus. Aplikace se provádí pomocí válcových nebo plochých aplikátorů. Má značné protibolestivé a protizánětlivé účinky.
Hradí pojišťovna
Přibližná doba trvání: 20 minut
 

Fyzioterapeutické postupy a cvičení (30 minut)

Fyzioterapie je část komplexní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Provádí jí vysokoškolsky vzdělaný zdravotník. Fyzioterapeut volí postup léčby ze široké škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví.

Fyzioterapie je hrazena našimi smluvními pojišťovnami (111, 211, 213, 209 ).

Pokud jste pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, máte možnost si tuto službu zaplatit nebo se obrátit na jiné zdravotnické zařízení, které má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

Fyzioterapeutické postupy a cvičení jsou voleny a kombinovány individuálně dle aktuálních potřeb klienta.

Hradí pojišťovna
Přibližná doba trvání: 30 minut
 

Lymfodrenáž ruční - dolní končetiny

Manuální neboli ruční lymfodrenáž je jemná masážní technika, která zlepšuje činnost lymfatického (mízního) systému a cirkulaci lymfy, odstraňuje její městnání v kůži a podkoží na nohou a rukou, ale i v obličeji a na trupu. Poruchy toku lymfy způsobují otoky a rozvoj celulitidy. Lymfatický systém špatně funguje v důsledku operací, úrazů, křečových žil, ale především díky sedavému způsobu života a nedostatku pohybu.
Hradí pojišťovna
Přibližná doba trvání: 45 minut
 

Lymfodrenážní nohavice (30 minut)

Lymfodrenážní nohavice je přístroj na sekvenční tlakovou masáž končetin, který pracuje na principu lymfatické masáže. Cílem je odvézt zplodiny metabolismu z organismu, vyčistit tělo, podpořit žilní a lymfatický systém ve správné činnosti a v prevenci proti křečovým žilám a otokům. Toto ošetření je velice důležité a efektivní z kosmetického i zdravotního hlediska.
Hradí pojišťovna
Přibližná doba trvání: 30 minut
 

Spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami, přijímáme poukázky i kartu Benefity

IPREA s r.o. Ovocný trh 14, 110 00 Praha 1

IČ 62417398, DIČ CZ62417398
Bankovní spojení: 7361355001/5500 Raiffeisenbank, a.s.
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32301.