Institut preventivní rehabilitace
Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy

Volejte

774 719 597


 

Čtyřletý výzkum

Ze statistických údajů vyplývá, že více než třetina obyvatel trpí obtížemi v oblasti pohybového aparátu. Mezi nejčastější obtíže patří bolesti zad v oblasti bederní a krční páteře a s tím spojené bolesti hlavy, dále bolesti ramen a kyčlí a dalších končetinových kloubů. Tyto statistické údaje nás motivovaly zahájit sledování vlivu pravidelných preventivně-rehabilitačních procedur a terapií na zmírnění bolestí zad a kloubů.

V rámci boje proti civilizačním onemocněním jsme se rozhodli realizovat čtyřletý výzkum, kterého se zúčastnilo přes 1000 respondentů, kteří trpěli chronickými obtížemi v oblasti pohybového aparátu. V minulosti, jak uvádí literatura, se tyto obtíže objevovaly mezi 40 až 55 rokem života. V současné době, kdy jsou na člověka kladeny mnohem vyšší nároky, převládá sedavý způsob života, zhoršuje se životospráva a přibývá stresových situací, se hranice, kdy se u lidí objevují bolesti spojené s pohybovým aparátem posouvá stále níž k mladším věkovým skupinám.

Do výzkumu byli zařazeni muži i ženy v produktivním věku s chronickými bolestmi zad a kloubů, které trvaly více než 2 roky, přičemž dosavadní terapie či léčebné postupy byly bez efektu.

Výzkum probíhal dotazníkovou metodou. 

Během výzkumu respondenti absolvovali rehabilitačně - regenerační terapie, pravidelně 2x týdně po 30ti – 60ti minutách po dobu 1 - 2 měsíce.

Terapie zahrnovaly vždy kombinaci pasivních i aktivních rehabilitačních postupů.

Např. kombinaci rehabilitační masáže, fyzioterapie, termoterapie, magnetoterapie a rehabilitačního cvičení. 

Kombinace terapií byla vždy volena individuálně podle aktuálních obtíží klienta. 

Po zmírnění obtíží nebo jejich odstranění pak klienti docházeli pravidelně na terapii v delším intervalu tj. jednou za 7 - 10 dní rovněž v délce trvání 30 - 60 minut v dalších 2 měsících.

Před zahájením pravidelné rehabilitace trpěli naši respondenti následujícími obtížemi:

 • 82 % bolestí zad a páteře a 18% bolesti končetinových kloubů
 • 48% bolestí v oblasti krční páteře a s tím související bolestí hlavy,
 • 14% bolestmi v oblasti hrudní páteře a s tím souvisejícími bolestmi na prsou
 • 38% bolestmi v bederní páteři a křížo-kyčelního spojení 
Před pravidelným absolvováním rehabilitací navštěvovalo lékaře s bolestmi v oblasti pohybového systému :

 • 62% klientů 3x za rok 
 • 28% klientů 4x a vícekrát za rok. 
V průběhu 1 roku bylo :

 • 49% klientů v pracovní neschopnosti s bolestmi zad v průměru 14 – 21 dnů
 • 38% klientů bylo v pracovní neschopnosti s bolestmi zad v průměru 22 – 31 dnů

VÝSLEDKY ČTYŘLETÉHO VÝZKUMU

Po absolvování pravidelných rehabilitací se výrazně snížil počet návštěv lékaře spojených s problémy v oblasti pohybového aparátu.

V průběhu jednoho roku po absolvování terapií :

 • 68% dotázaných nenavštívilo lékaře vůbec Tučné (CTRL+B)nebo maximálně jednou
 • 23% pouze dvakrát
 • 64% respondentů nebylo v pracovní neschopnosti s bolestmi zad vůbec 
 • 12% bylo v pracovní neschopnosti do 13ti dní
 • 15% bylo v pracovní neschopnosti s bolestí v pohybovém aparátu v rozmezí 14 - 21 dní
Respondenti dále uvedli :

 • 82 % výrazné zlepšení jejich obtíží s pohybovým aparátem
 • 12% částečné zlepšení 
 • 6%   žádné zlepšení

Na otázku vztahu preventivní rehabilitace a pracovního výkonu uvádělo :

 • 86% výrazné zlepšení jejich pracovní výkonnosti a snížení únavy v souvislosti s pravidelnými terapiemi
 • 11% uvedlo minimální nebo žádný vliv na jejich pracovní výkonnost ( tj. že byla stejná jako před zahájením pravidelných terapií )

Dale z výzkumu vyplynulo :

 • 72% respondentů uvádělo pozitivní vliv rehabilitací na odolnost vůči virózám a nachlazením 
 • 71% uvedlo zvýšení odolnosti vůči náročným životním situacím – stres, frustrace, deprivace, konflikt apod,

Další zajímavý výsledek jsme zaznamenali :

 • 88% respondentů uvedlo, že prevence v oblasti pohybového aparátu se stala nezbytnou součástí jejich životního stylu
 • 95% respondentů velmi vysoce oceňovalo příspěvky zaměstnavatele na tuto prevenci
Respondenti zároveň považovali vynaložené peníze na prevenci jako velice efektivní stejný počet jich uvedlo, že se jedná o velmi pozitivní motivaci.

Na otázku četnosti terapií a následné prevence i po ústupu obtíží zastávalo :

 • 95% respondentů názor, že optimální je návštěva rehabilitačního střediska 6x do měsíce při vzniku obtíží a 1x týdně při zmírnění nebo úplném odeznění obtíží po dobu 2 až 3 měsíců. 

Významné zjištění přinesl výzkum v oblasti obtíží spojených s vnitřními orgány ( např.gynekologické obtíže, psychické, zažívací, kardiovaskulární atd.). Mnoho respondentů, kteří trpěli zároveň i funkčními obtížemi a bolestmi spojenými s vnitřními orgány uvedlo, že se jejich stav zlepšil i v tomto směru. Toto zlepšení bylo především u těch jedinců, kde se příčina obtíží nacházela v oblasti páteře, což pomohlo i v nastavení správné léčby.

U 7% jedinců byly identifikovány symptomy příznačné pro jiné onemocnění a tito jedinci byli doporučeni na specializovaná pracoviště.

Například za velmi důležitý považujeme včasný záchyt pacientů s podezřením na onemocnění Roztroušenou sklerózou mozkomíšní. U několika velmi mladých klientů bylo toto onemocnění prostřednictvím magnetické rezonance odhaleno a pacienti byli následně odesláni do specializovaných center a tam zařazeni do systému speciální léčby v rámci RS center (centra pro pacienty s RS).

Z našeho výzkumu dále vyplynulo, že zahájení rehabilitační péče a fyzioterapie v časném stadiu vzniku obtíží vedlo k rychlé regeneraci a obnově funkcí ve svalově-kosterním systému. Při dlouhodobém - chronickém problému a neřešení potíží se nám osvědčilo zahájení intenzivní ambulantní rehabilitační péče ve frekvenci alespoň 2x za týden a využití kombinací více terapií mělo rychlý a dlouhodobý efekt.


Spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami, přijímáme poukázky i kartu Benefity

IPREA s r.o. Ovocný trh 14, 110 00 Praha 1

IČ 62417398, DIČ CZ62417398
Bankovní spojení: 7361355001/5500 Raiffeisenbank, a.s.
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32301.